ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

บทความ

บทความสุขภาพที่น่าสนใจ

ท้องเสีย เอดส์ เกี่ยวข้องกันไหม

ท้องเสีย เอดส์  โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการ ติดเชื้อเอชไอวี ในขั้นสุดท้าย ซึ่งระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย มีการถูกทำลายลง อย่างหนัก จนไม่สามารถต่อสู้ กับเชื้อไวรัสนี้ได้ โดยเชื้อเอชไอวี จะเข้าไปทำลายเ…

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ สัมพันธ์ หรือกามโรค

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual-transmitted diseases: STDs) หรือ ที่คนไทยอาจเรียกกันว่า กามโรค การติดต่อ สามารถติดต่อ จากคนสู่คนได้ทาง 3 ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ จากการมีเพศสัมพันธ…

ตรวจเอดส์ฟรี /ตรวจเอชไอวีฟรี ได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจเอดส์ฟรี /ตรวจเอชไอวีฟรี ได้ที่ไหนบ้าง สถานการณ์โรคเอชไอวีในไทยปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้ป่วยรายใหม่ จะลดน้อยลงกว่าในอดีตมาก แต่กลับพบอีกว่า ทัศนคติแย่ๆ ของคนไทยที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น สูงขึ้นเร…

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ ? เอดส์/เอชไอวี ไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยเอชไอวี ไม่จำเป็น ที่จะต้องกลายเป็น ผู้ป่วยเอดส์เสมอไป เพราะแท้จริงแล้ว คำว่า เอดส์ หมายถึง โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่ง…

ตรวจเลือด ที่บ้าน ตรวจเอชไอวี ด้วยตนเองที่บ้าน

ตรวจเลือด ที่บ้าน จะทำอย่างไร เมื่อคุณไม่กล้า ไปตรวจคัดกรองเอชไอวี ที่โรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่ ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่พึ่งเข้าระบบการดูแล และรับยาต้านไวรัสมาทาน เมื่อระยะของโรค อยู่ที่ระดับรุนแร…

อยาก ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี แต่ไม่กล้าทำไงดี

อยาก ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี แต่ไม่กล้าทำไงดี การเก็บตัวอย่างเลือดบางส่วน จากร่างกายนั้น สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยได้หลายโรค เช่น ตรวจหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคลิ่มเลือด เชื้อไวรัสตั…

ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน มั่นใจได้หรือยัง?

ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน ปลอดภัยแล้วหรือยัง? เราควรตรวจเอชไอวี ที่ระยะเท่าใดกันแน่ ถึงจะมั่นใจว่าปลอดภัย ตรวจที่ 21 วัน ตรวจที่ 30 วัน ตรวจที่ 42 วัน หรือตรวจที่ 6 เดือน ตรวจที่กี่วันดี วันนี้เราจะ…

HIV อาการ / อาการ hiv

HIV อาการ ที่เกิดขึ้น กับโรคเอชไอวี หรือตัวย่อ คือ HIV มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Human Immunodeficiency Virus ซึ่งความหมายแต่คำหมายถึง – Human หมายความว่า มนุษย์ ในที่นี้ก็คือ ผู้ที่ติดเชื้อ – …

ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง แม่นยำสูงจริงหรือไม่

ชุดตรวจ hiv ที่ผ่านมาการตรวจเอชไอวีทั่วโลก ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลายด้วยหลักการหลายๆ อย่าง โดยการตรวจจะแบ่งเป็นตรวจยืนยัน กับตรวจแบบคัดกรอง ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดไว้สำหรับในโรงพยาบาลหรือสถา…

ตรวจเอดส์ 28 วัน สามารถเชื่อถือได้หรือไม่

ตรวจเอดส์ 28 วัน เพียงพอ ที่จะเชื่อถือได้เลย หรือไม่ โรคเอดส์ อาจเรียกได้ว่า เป็นระยะสุดท้าย ของโรคเอชไอวี หรือเรียกว่า ระยะเอดส์ เป็นระยะที่ ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย ถึงขั้นวิกฤต เพราะไม่สามารถ ต่อส…