ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

ชุดตรวจโรค คืออะไร ใช้ตรวจอะไรบ้าง เอชไอวีมีชุดตรวจไหม

ชุดตรวจโรค

ชุดตรวจโรค คืออะไร ใช้ตรวจอะไรบ้าง เอชไอวีมีชุดตรวจไหม ชุดตรวจโรค เป็นนวัตรกรรม การตรวจโรค แบบใหม่ที่นิยม ใช้มาก ในปัจจุบัน ชุดตรวจโดย ส่วนมากจะหมายถึง การใช้เทคนิค rapid test สำหรับตรวจคัดกรองเท่านั้น ทั้งนี้ มีการนำมาใช้ในหลาย ๆ โรค เช่น covid-19, syphilis และเอชไอวี เป็นต้น แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อย ๆ คือ การตรวจเอชไอวี

โรคเอชไอวี (HIV) เป็นการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุ มาจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ หากได้รับเชื้อไปแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลาย ระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย ให้มีการทำงาน ที่บกพร่องและอ่อนแอลง จนไม่สามารถต่อสู้ หรือกำจัดเชื้อ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ จนทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถเกิด โรคภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค หรืออื่น ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว จะไม่สามารถกำจัดเชื้อ ออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ใช่ว่า จะรักษาให้หายขาดไม่ได้ เพราะในปัจจุบันได้มียา และมีวิธีการรักษา เพื่อยับยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส ภายในร่างกาย และหากผู้ป่วย ได้เข้ารับการรักษา อย่างถูกต้อง และถูกวิธีก็จะสามารถใช้ชีวิต ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป

การติดเชื้อเอชไอวี จะแตกต่าง จากการติดเชื้อโรคอื่น ๆ เพราะหาก ผู้ใดที่มีการติดเชื้อ ก็จะถูกตีตรา ว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และยังเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมตามที่สังคมต้องการ เพราะอาจจะ มีความเกรงกลัวว่า  ผู้ที่ติดเชื้อจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ การที่ถูกตีตรา เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี และการที่ถูกเลือก ปฏิบัติจึงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้คนจำนวนมาก ไม่กล้าที่จะเดินทางไปตรวจเอชไอวี

หรือผู้ที่เข้าตรวจ แต่ไม่กล้าเปิดเผย สถานะของตนเอง ให้ผู้อื่นได้รู้ทราบ การเดินทางไป ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ก็เปรียบเสมือน การออกไปประกาศตนว่า เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ผู้อื่น เลือกที่จะปฏิบัติต่อตนเอง และอาจจะถูกตีตรา ว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม

ในปัจจุบันชุดตรวจเอชไอวี ที่สามารถตรวจได้นั้น มักจะอาศัย ช่วงระยะเวลาในการติดเชื้อ ซึ่งจะเรียกว่า ระยะฟักตัว โดย 99% ของผู้ที่ติดเชื้อ ร่างกายจะเกิดการต้านเชื้อ และอาจจะปรากฏให้เห็น

การตรวจ หลังระยะเวลา 3 เดือน ชุดตรวจเอชไอวีถือ เป็นวิธีการที่สำคัญ ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ในการตรวจเลือด เพื่อทำการวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เพราะเนื่องจากเลือด เป็นตัวกลางที่สำคัญ ในการนำพา สารอาหาร และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เข้าไปสู่ร่างกาย ซึ่งในขณะเดียวกัน เลือดก็ยังทำหน้าที่ ในการรับสารต่าง ๆ ที่ร่างกายได้ ปล่อยออกมาเช่นกัน ดังนั้น การตรวจเลือด จึงเป็นวิธีการที่สำคัญ ในการตรวจหา สารปนเปื้อน หรือตรวจหาเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างกาย ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ก็มีหลากหลายวิธีการ ที่แตกต่างกันออกไป โดยชุดตรวจแต่ละรูปแบบ ก็จะมีวิธีการตรวจ ที่ไม่เหมือนกัน และก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณไปมีความเสี่ยงมา ในระยะเวลาใด ที่ชุดตรวจ แต่ละชุดจะสามารถ ทำการตรวจเจอเชื้อ ทั้งนี้ หากผู้ที่มีความเสี่ยง แต่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจ ที่โรงพยาบาล หรือคลินิก

ปัจจุบันได้มี ชุดตรวจ ด้วยเองวาง จำหน่ายตามร้านขายยา หรือจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้เข้าถึงได้ง่าย โดยชุดตรวจ จะเป็นการตรวจ เพื่อคัดกรองเบื้องต้น มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน
ดังนั้น หากคุณคิดว่า กำลังมีความเสี่ยง ก็ควรทำการตรวจ เพราะ หากตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับการรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม หากผลตรวจออกมา เป็นบวก หรือลบ ก็ให้ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้ง เพื่อยืนยันตรวจที่แน่ชัด

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook