ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

บทความ

บทความสุขภาพที่น่าสนใจ

ชุดตรวจโรค คืออะไร ใช้ตรวจอะไรบ้าง เอชไอวีมีชุดตรวจไหม

ชุดตรวจโรค คืออะไร ใช้ตรวจอะไรบ้าง เอชไอวีมีชุดตรวจไหม ชุดตรวจโรค เป็นนวัตรกรรม การตรวจโรค แบบใหม่ที่นิยม ใช้มาก ในปัจจุบัน ชุดตรวจโดย ส่วนมากจะหมายถึง การใช้เทคนิค rapid test สำหรับตรวจคัดกรองเท่านั้…

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที สำหรับ การตรวจโรค HIV หรือ AIDS นั้น ปัจจุบัน มีการพัฒนา ขึ้นมาก โดยมีน้ำยา หรือเทคนิค ที่สามารถตรวจได้ไว ขึ้นมากๆ ทั้งนี้ เราขออธิบาย กันก่อนว่า โรคเอดส์ ไม่ได้เหมือนกับ เอชไอวี …

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง HIV self-test

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกัน ในร่างกายเกิดการบกพร่อง ที่มีสาเหตุ มาจากการ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยทั่วไปแล้ว โรคเอดส์ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อหลังจากที่ร่างกาย ได้รับเชื…

ใบผลตรวจเลือด ตรวจเอดส์

ใบผลตรวจเลือด ตรวจเอดส์ ดูอย่างไรว่าผลเป็นบวก หรือลบ และแต่ละหัวข้อ บ่งบอกถึงอะไร ทุกท่านที่เคยตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า แต่ละคำ และแต่ละค่าที่ปรากฏ ในใบตรวจ บ่งบอกถึงอะไรบ้าง เพร…

น้ำยา Gen4 มี ที่ไหน บ้าง

น้ำยา Gen4 มี ที่ไหน บ้าง การตรวจเลือด เพื่อหาการติดเชื้อ เอชไอวี แต่ละแบบ ในปัจจุบันนั้น หากร่างกาย คุณมีการติดเชื้อ เอชไอวี ร่างกาย จะสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ขึ้นมา เพื่อต่อสู้ หรือกำจัดเชื้อไวรัสนี้ ซ…

ท้องเสีย เอดส์ เกี่ยวข้องกันไหม

ท้องเสีย เอดส์  โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการ ติดเชื้อเอชไอวี ในขั้นสุดท้าย ซึ่งระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย มีการถูกทำลายลง อย่างหนัก จนไม่สามารถต่อสู้ กับเชื้อไวรัสนี้ได้ โดยเชื้อเอชไอวี จะเข้าไปทำลายเ…

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ สัมพันธ์ หรือกามโรค

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual-transmitted diseases: STDs) หรือ ที่คนไทยอาจเรียกกันว่า กามโรค การติดต่อ สามารถติดต่อ จากคนสู่คนได้ทาง 3 ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ จากการมีเพศสัมพันธ…

ตรวจเอดส์ฟรี /ตรวจเอชไอวีฟรี ได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจเอดส์ฟรี /ตรวจเอชไอวีฟรี ได้ที่ไหนบ้าง สถานการณ์โรคเอชไอวีในไทยปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้ป่วยรายใหม่ จะลดน้อยลงกว่าในอดีตมาก แต่กลับพบอีกว่า ทัศนคติแย่ๆ ของคนไทยที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น สูงขึ้นเร…

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ ? เอดส์/เอชไอวี ไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยเอชไอวี ไม่จำเป็น ที่จะต้องกลายเป็น ผู้ป่วยเอดส์เสมอไป เพราะแท้จริงแล้ว คำว่า เอดส์ หมายถึง โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่ง…

ตรวจเลือด ที่บ้าน ตรวจเอชไอวี ด้วยตนเองที่บ้าน

ตรวจเลือด ที่บ้าน จะทำอย่างไร เมื่อคุณไม่กล้า ไปตรวจคัดกรองเอชไอวี ที่โรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่ ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่พึ่งเข้าระบบการดูแล และรับยาต้านไวรัสมาทาน เมื่อระยะของโรค อยู่ที่ระดับรุนแร…