ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

ไว้วางใจใช้ INSTI

INSTI & Our Partners


ตลอดที่ผ่านมา INSTI (อินสติ) ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง ได้รับความไว้วางใจจากร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ ร้านขายยาชุมชน คลิกนิก

และโรงพยาบาลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล WHO Prequalified, CE Marked, Health Canada

จึงเป็นยี่ห้อแรกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตรวจวิเคราะห์ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แห่งประเทศไทย

ให้นำเข้าและจัดจำหน่ายในไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย