ติดต่อ-สอบถาม 093-969-1463

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง รู้ผลทันที ชุดตรวจเอดส์แม่นยำสูง

 

                    อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปลดล็อคให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ได้แล้ว ซึ่งสามารถตรวจได้เองและ รู้ผลทันที ใช้เวลาไม่นาน ตรวจได้เองที่บ้านรวมทั้งได้ผลแม่นยำสูงไม่มีความแตกต่างกับการไปตรวจที่สถานพยาบาลต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของ อย. นั้น ก็เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี และให้ผู้มีความเสี่ยงทราบผลเร็วขึ้นเพื่อนำไปสู่การดูแลและรักษาป้องกันการแพร่เชื้อในทันที

                   ปัจจุบันชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยตัวเองได้ผลแม่นยำมากกว่า 99 % แล้ว ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการไปตรวจที่สถานพยาบาล  โดยเลือกระยะเวลาในการตรวจหลังเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่เลือกตรวจในช่วงระยะ Window period (ช่วงเวลาที่ยังตรวจไม่เจอเชื้อ แม้ว่าจะมีเชื้อไปสู่ร่างกาย เพราะว่าร่างกายยังไม่สร้าง Antibody หรือมี Antibody น้อยมาก หรือมีปริมาณ Antigen น้อยมาก) ควรปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการใช้งานอย่างเคร่งครัด การตรวจเชื้อเอชไอวีโดย ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ก็จะมีควาแม่นยำสูง รวมทั้งสามารถเชื่อถือได้

                   ชุดตรวจที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนี้ มีทั้งที่ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และชุดตรวจที่ไม่ผ่านการรับรอง การเลือกชุดตรวจที่มีคุณภาพสูง  ผู้ซื้อควรพิจารณาประสิทธิภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่สามารถเชื่อถือไว้ใจ มีเลข อย ที่สามารถตรวจทานได้ว่าชุดตรวจนั้นผ่านการรับรองหรือยัง