ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง รู้ผลทันที ชุดตรวจเอดส์แม่นยำสูง

 

            อย. หรือ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ได้ปลดล็อค ให้คนไทย ทุกคน สามารถเข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองได้แล้ว ซึ่งสามารถ ตรวจคัดกรอง ด้วยตัวเองได้ และรู้ผลทันที ใช้เวลาไม่นาน ตรวจได้เอง ที่บ้านรวมทั้งได้ผลแม่นยำสูง ไม่มีความ แตกต่าง กับการไปตรวจ คัดกรองที่สถานพยาบาลต่าง ๆ 

 

            HIVเป็นโรคติดต่อ ที่รักษา ไม่หายขาด วัตถุประสงค์ ของการ มีชุดตรวจ คัดกรองเอชไอวี ด้วยตนเอง ก็เพื่อที่จะ ให้ประชาชน มีโอกาส ที่จะเข้าถึง การตรวจเอชไอวี ได้มากขึ้น ต้องยอมรับเลยว่า มีผู้คน จำนวนมาก ที่สงสัยว่าตนเอง ได้รับความเสี่ยง แต่ไม่กล้า ไปตรวจเอชไอวี ที่สถานพยาบาล และยังคงใช้ ชีวิตต่อไป มีเพศสัมพันธ์ ทั้งแบบป้องกัน หรือไม่ป้องกัน ต่อไป

 

             การที่มี ผู้คนจำนวนมาก ไม่ทราบผลเลือด ของตนเอง จะส่งผล ให้เกิด การแพร่เชื้อ ไปสู่ผู้อื่น ได้ง่าย ดังนั้น ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี จะสามารถตอบโจทย์ ผู้ที่ไม่ทราบผลเลือด ของตนเองได้ ทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง แต่ไม่กล้าไปตรวจที่สถานพยาบาล หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่สนใจ จะตรวจก็ตาม โดยจะช่วยลด จำนวนผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ทราบว่า ตนเองติดเชื้อลง โอกาส ที่จะคนเหล่านี้ แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ก็น้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ลดลงตามไปเช่นกัน  นอกจากนี้ ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้ ผู้มีความเสี่ยง ทราบสถานะเลือด ของตนเองได้ไว้ขึ้น หาพบว่า ติดเชื้อก็จะนำไปสู่ การดูแล และรักษาป้องกัน การแพร่เชื้อ ในทันที
                                 

             ชุดตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยตัวเอง ในปัจจุบัน สามารถตรวจได้ผล แม่นยำมากกว่า 99 % สำหรับผู้ที่สนใจ จะตรวจด้วยตนเองนั้น ควรคำนึง ถึงระยะเวลา ที่ได้รับความเสี่ยงมาด้วย เพื่อที่จะ สามารถเลือกระยะเวลา ในการตรวจหลังเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม โดยต้อง ไม่ตรวจในช่วงระยะ Window period ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่ยังตรวจ ไม่เจอเชื้อ แม้ว่าจะมีเชื้อ ในร่างกายแล้ว เนื่องจาก ร่างกาย ยังไม่สร้าง Antibody หรือมี Antibody น้อยมาก หรือมีปริมาณ Antigen น้อยมาก ทำให้ผล ที่ได้เป็นผลปลอม

 

              ระยะ Window period นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ชนิดของชุดตรวจ โดยหากเป็น ชุดตรวจ HIV มาตรฐาน ที่นิยมใช้ กันทั่วไป จะเป็นชุดตรวจ ชนิดที่ตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้อเอชไอวี ซึ่งระยะเวลาเสี่ยง ที่เหมาะสม สำหรับตรวจนั้น จะอยู่ที่ 21 วันขึ้นไป นับจากวัน ที่ได้รับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งาน ชุดตรวจควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติ ตามแนวทาง การใช้งาน อย่างเคร่งครัด การตรวจเชื้อเอชไอวี โดย ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ก็จะมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง รวมทั้งสามารถ เชื่อถือผลได้


              ชุดตรวจ ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนี้ มีทั้งที่ ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาแล้ว และชุดตรวจ ที่ไม่ผ่านการรับรอง การเลือก ชุดตรวจ ที่มีคุณภาพสูง  ผู้ซื้อควร พิจารณาประสิทธิภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และร้านค้า ที่สามารถเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีเลข อย. ที่สามารถ ตรวจทาน ได้ว่าชุดตรวจนั้น ผ่านการรับรองหรือไม่