ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

ตรวจเอดส์ 28 วัน สามารถเชื่อถือได้หรือไม่

ตรวจเอดส์ 28 วัน

ตรวจเอดส์ 28 วัน เพียงพอ ที่จะเชื่อถือได้เลย หรือไม่ โรคเอดส์ อาจเรียกได้ว่า เป็นระยะสุดท้าย ของโรคเอชไอวี หรือเรียกว่า ระยะเอดส์ เป็นระยะที่ ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย ถึงขั้นวิกฤต เพราะไม่สามารถ ต่อสู้ และกำจัดเชื้อโรค ที่เข้าสู่ร่างกายได้ แม้แต่การเป็นไข้หวัดธรรมดา และส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จะเสียชีวิตลงด้วยโรคแทรกซ้อน

จากสถิติที่ผ่านมา เราพบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มักจะไม่ทราบว่าตนเองนั้น ได้มีการติดเชื้อเอชไอวีเรียบร้อยแล้ว และมาทราบทีหลัง เมื่อเข้าสู่ระยะเอดส์ ซึ่งมีความยากต่อการรักษา

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง การตรวจเอชไอวีได้ ทางภาครัฐจึงไฟเขียว ให้ประชาชน สามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรี ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง เพียงมีบัตรประชาชน และความสมัครใจที่จะให้ตรวจ

การตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน ควรตรวจที่ระยะเวลาเท่าใด
หากสังเกตจากเส้นกราฟในรูปด้านล่าง เราสามารถตรวจเอชไอวีด้วยวิธี ดังนี้
1. การตรวจ NAT ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ของการติดเชื้อ (สังเกตจากเส้นสีน้ำเงิน) การตรวจ NAT เป็นการตรวจหา เชื้อไวรัสเอชไอวีโดยตรง จึงเป็นวิธีที่แม่นยำสูง สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาล

2. การตรวจหา p24 Antigen สามารถตรวจหาได้ ตั้งแต่ประมาณวันที่ 14 หลังจากได้รับเชื้อ แต่ข้อจำกัด ของการตรวจ p24 Antigen คือ หลัง 35-40 วัน ไปแล้วอาจจะตรวจไม่พบ (สังเกตจากเส้นสีชมพู)

เนื่องจากโปรตีน p24 อาจจะหมดลงแล้ว ซึ่งจะหมดช้าหรือไว ขึ้นกับแต่ละบุคคล การตรวจหา p24 Antigen เป็นวิธีที่สามารถถูกรบกวนได้ง่าย จึงไม่ค่อยเป็นวิธีที่นิยม

3. การตรวจหา Antibody ของเชื้อเอชไอวี คือ การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งมีความจำเพาะต่อเชื้อ หากตรวจพบภูมิคุ้มกันนี้ ก็รับรู้ได้เลยว่าติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การตรวจหา Antibody โดยทั่วไปสามารถตรวจหาได้ตั้งแต่ 21 วัน หลังจากได้รับเชื้อ (สังเกตเส้นสีเขียว) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมาก

4. ปัจจุบันมีการพัฒนาการตรวจเอชไอวี ให้สามารถตรวจควบคู่กันได้ทั้ง p24 Antigen และ Antibody ทำให้สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ที่ 14 วัน หลังจากรับเชื้อ ซึ่งหากตรวจพบทั้งคู่ หรือตรวจพบเฉพาะ Antibody ก็สามารถมั่นใจได้ว่าติดเชื้อเอชไอวี แต่หากตรวจเจอเฉพาะ p24 Antigen แพทย์จะแนะนำให้ตรวจติดตามหา Antibody อีกครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า การตรวจพบ Antibody มีความน่าเชื่อถือกว่าการตรวจพบ Antigen เพียงอย่างเดียว

หากคุณต้องการตรวจเอชไอวีโดยได้รับเชื้อมาแล้วกว่า 4 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 28 วัน คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจหา Antibody ต่อเชื้อเอชไอวีได้ ซึ่งระยะเวลาในการตรวจนี้มีความแม่นยำไม่ต่างกับการตรวจแบบอื่นๆ

การ ตรวจเอดส์ 28 วัน หากผลออกมาเป็นลบ คุณสามารถสบายใจได้ และแพทย์จะแนะนำ ให้ตรวจติดตามผลอีกทีที่ 60-90 วัน แต่หากผลออกมาเป็นบวก แพทย์จะทำการตรวจยืนยันผล และนำคุณเข้าระบบการรักษา ทันที เพราะในระยะที่ 28 วัน เป็นระยะที่แอนติบอดี ถูกผลิตออกมามาก ในระดับหนึ่งแล้ว โอกาสที่จะผิดพลาด ถือว่าน้อยมาก

สำหรับ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ชอบสวมใส่ ถุงยางอนามัย เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ และกำลังกังวลว่า ตนเองจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วหรือยัง แนะนำว่าควรลองตรวจหา เชื้อเอชไอวีสักครั้ง เนื่องจากแท้จริงแล้ว ทุกคนที่เคย มีเพศสัมพันธ์ ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น เพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มักไม่ทราบว่าตนเอง ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้อาจแพร่เชื้อให้กับคู่นอน และคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น การไปตรวจ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โรงพยาบาลรัฐสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หรือหากมีกำลังเงิน ก็อาจไปตรวจได้ที่คลินิกนิรนาม หรือคลินกเอกชนอื่นๆ อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ได้มาตรฐานมีเลขอย.ไทย มาตรวจเอง ก็เป็นการช่วยประหยัดเวลาได้

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook