ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง pantip แสดงความเห็นว่าอย่างไร

 เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง pantip

เครื่อง ตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง pantip แสดงความเห็นว่าอย่างไร

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง pantip การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เรารู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเองได้เร็ว และเชื่อว่าทุกคนคงทราบกันเป็นอย่างดีว่า โรคเอดส์

เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งแน่นอนว่าเชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อที่ติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ และเป็นต้นเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกทำลายลง

จนส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย

 

ดังนั้น นอกจากการป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ว อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ การตรวจเอชไอวี หรือการตรวจเอดส์

เพราะการเข้ารับการตรวจจะช่วยให้คุณทราบว่าร่างกายมีการติดเชื้อหรือไม่ และหากตรวจพบการติดเชื้อก็จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา เพื่อลดโอกาสในการที่เชื้อเอชไอวีจะลุกลามไปสู่โรคเอดส์ได้

รวมไปถึงการลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นอีกด้วย

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถทำการตรวจได้ผ่านทางเลือด 3 วิธีด้วยกัน คือ

– NAT (Nucleic Acid Technology) เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี มีความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจ ซึ่งสามารถทำการตรวจหลังได้รับความเสี่ยงมาแล้ว 5 วันขึ้นไป

ปัจจุบันสามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธีนี้ได้ ผ่านทางโรงพยาบาลรัฐ เอกชน หรือคลินิกนิรนาม วิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และขึ้นอยู่กับ แต่ละโรงพยาบาลด้วย

– PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นวิธีการตรวจ หาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ด้วยเช่นกัน แต่วิธีการนี้จะใช้ ระยะเวลาในการตรวจหลังเสี่ยงที่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง วิธีที่มีความไวในการตรวจ แต่วิธีนี้ ก็สามารถให้ผลบวกปลอม ได้หากมีการปนเปื้อน

– Antibody HIV วิธีการนี้ จะเป็นการ ตรวจหาภูมิต้านทาน ต่อเชื้อ ซึ่งสามารถตรวจ ได้หลังเสี่ยงที่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป และอีกแบบ คือ การตรวจ ด้วยชุดตรวจ Forth Generation

สามารถตรวจ ได้หลังเสี่ยงที่ 2 สัปดาห์ ขึ้นไป เป็นชุดตรวจ ที่สามารถ ตรวจหาได้ทั้ง Antibody และ Antigen

 

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง pantip มีการแสดง ความคิดเห็น ได้สรุปว่า โดยทั่วไป ชุดตรวจเอชไอวี หรือ ชุดตรวจเอดส์ จะมีความแม่นยำ มากพอสมควร หากตรวจซ้ำ

ที่ระยะเวลานานขึ้น แล้วผลออกมา ตรงกับครั้งแรก ก็สามารถ เชื่อถือได้

 

ชุดตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง จะเป็นการ ตรวจหาภูมิต้านทาน ที่ร่างกาย ของเรา ได้สร้าง ขึ้นมา เพื่อต่อต้าน เชื้อเอชไอวี แต่ไม่ได้เป็น การตรวจหา เชื้อเอชไอวี แต่อย่างใด

เนื่องจากว่า ร่างกาย ของเรา จะยังไม่ปรากฏ ภูมิต้านทาน ให้เห็นเลยทันที หลังการติดเชื้อ แต่จะสร้างขึ้น หลังการติดเชื้อ ไปแล้ว ระยะหนึ่ง หากใคร ที่ทำการ ตรวจหลัง มีความเสี่ยงทันที ผลที่ได้ อาจเป็นลบ

ดังนั้น หากใคร ที่คิดว่า ตนเองมี ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถใช้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำการตรวจ คัดกรองเบื้องต้น ด้วยตนเองได้ เพียงแต่ ต้องรอเวลา นับจากวัน ที่เสี่ยงมาสัก 3 สัปดาห์

โดย ชุดตรวจ จะมี ความ ปลอดภัย แม่นยำ และได้ มาตรฐาน สามารถ รู้ผล ได้ใน 15-20 นาที ซึ่งการ ใช้ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง เป็นการ ตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ด้วยตนเอง

เพราะหาก ตรวจเจอเชื้อ เร็วก็มี โอกาส ในการ รักษาได้ อย่างท่วงที ทั้งนี้ หากผลตรวจ ออกมาเป็น บวก หรือ ลบ ก็ควรทำการ ตรวจซ้ำ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน ผลตรวจ ที่แน่ชัด

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook