ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

โรคเอดส์สาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคนี้ คืออะไร?

โรคเอดส์สาเหตุ

โรคเอดส์สาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคนี้ คืออะไร?

โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อเอชไอวี

โดยในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการไหนที่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงแต่ยาที่สามารถช่วยในการชะลอการพัฒนาโรค

และลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงก็เท่านั้น

 

เพราะเนื่องจาก โรคเอดส์ เป็นโรคที่อันตราย ซึ่งอาจส่งผลเสีย และเป็นปัญหาทางสุขภาพ อื่น ๆ หลายอย่างตามมา และแน่นอนว่า ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นผู้ที่สังคม ไม่ค่อยยอมรับ แต่รู้หรือไม่ว่า การที่สังคมไม่ยอมรับ ยังอาจก่อให้เกิด ความทุกข์ทรมาน ใจแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ก็ถือเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่

 

ดังนั้น เราไป ทำความรู้จักกับโรคเอดส์ กันดีกว่าว่า นอกจากจะมีสาเหตุ มาจากการที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ช่องทางในการได้รับเชื้อเอชไอวี จะสามารถติดต่อได้ผ่าน ทางไหนกันบ้าง โดยปกติแล้ว เชื้อเอชไอวี จะสามารถติดต่อได้ ผ่านทางการรับเลือด ของเหลว ในช่องคลอด อสุจิ หรือ พฤติกรรม เสี่ยง คือ ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน นั่นเอง จึงสามารถ แบ่งเป็น 3 ช่องทางหลัก ๆ ได้ คือ

  1. การมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน
  2. ผ่านทางเลือด เช่น ใช้เข็มฉีดยาร่วม กับผู้ป่วย การผ่าตัดให้เลือด (เกิดขึ้นน้อยมาก ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ จะมีการตรวจโรค ของผู้มาบริจาคเลือดก่อน และมีการตรวจเช็ค เลือดตามขั้นตอนต่าง ๆ)
  3. จากแม่ สู่ลูกน้อยในครรภ์

 

เมื่อร่างกายของเราได้รับเชื้อเอชไอวี จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

  • ระยะไม่แสดงอาการ ในระยะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อ จะไม่มีอาการที่ผิดปกติใด ๆ ดูเหมือนคนปกติทั่วไป ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่บางครั้ง ก็อาจมีอาการป่วยบ้างเล็กน้อย

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ป่วยในระยะนี้ อาจอยู่ได้นานถึง 7-8 ปี หรือบางรายอาจอยู่ได้นานถึง 10 ปี จึงทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถแพร่กระจาย เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ เนื่องจาก ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ

 

  • ระยะอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ในระยะนี้ อาการจะเริ่มแสดง ออกมาให้เห็น เป็นระยะ ที่ผู้ป่วยมีอาการที่ ผิดปกติเกิดขึ้น อาทิเช่น ต่อมน้ำเหลืองโต มีเชื้อราในปาก เพดาน เป็นงูสวัด

หรือ มีอาการเรื้อรังอื่น ๆ นานเกิน 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งระยะนี้ ผู้ป่วยอาจอยู่ได้นานถึง 1 ปีก่อน ที่จะเข้าสู่ระยะเอดส์เต็มขั้น

 

  • ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่ร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกัน ได้ถูกทำลายลงอย่างหนัก จนส่งผล ให้ร่างกายเสี่ยง เป็นโรคฉวยโอกาส ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น วัณโรค ไข้เรื้อรัง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคความจำเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท โดยปกติแล้วผู้ป่วย ที่เข้าสู่ระยะเอดส์ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ชีวติอยู่ได้ เพียง 1-2 ปีเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าโรคเอดส์จะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่ในปัจจุบันมียาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชอี และอาการยังไม่รุนแรง หรือเป็นผู้ป่วยที่รับยาต้านอยู่เสมอ สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปได้เป็นเวลานานหลายปี

 

อย่างไรก็ตาม โรคเอดส์สาเหตุ เอดส์เกิดจากการ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นเชื้อไวรัส ที่ทำลายเม็ดเลือดขาว จนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มเกิดการบกพร่อง และทำให้ร่างกายอ่อนแอจนอาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย

ดังนั้น หากรู้ตัวว่าตนเอง มีความเสี่ยง ปัจจุบันมีวิธีการตรวจ หาเชื้อเอชไอวี หลายวิธี หนึ่งในนั้น ก็คือ การใช้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งถือว่า เป็นวิธีที่ มีความเป็นส่วนตัว ชุดตรวจ HIV มีความปลอดภัยแม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถรู้ ผลตรวจได้ใน 15-20 นาที ถือเป็นวิธีที่ ได้รับ ความนิยม เป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก จะมีความ เป็นส่วนตัว ยังสามารถ ทำการตรวจ คัดกรองเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง เพราะหากตรวจพบเชื้อ เร็ว ก็มีโอกาส ในการเข้ารับ การรักษา และรับยาต้าน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook