ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

HIV รักษาหายไหม การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะของโรค

ติดเชื้อ HIVหายได้ไหม

HIV รักษาหายไหม การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะของโรค

HIV รักษาหายไหม โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีในระยะสุดท้าย  กลุ่มอาการของโรค

ที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ถูกเชื้อไวรัสทำลายลงจนร่างกาย

ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ดังนั้นจึงทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย

คนเราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เลือด น้ำอสุจิ ของเหลวจากช่องคลอด

โดยทั่วไปแล้วการที่จะแพร่เชื้อได้มักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกัน และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

กับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งสามารถแพร่เชื้อได้จากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีเพศสัมพันธ์

อย่างถูกต้องและปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสเข็มฉีดยาที่ไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ

ไม่ว่าจะระหว่างการไปพบแพทย์ก็ตาม  นอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี

ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ การจูบ การกอด รวมไปถึงการใช้ห้องน้ำร่วมกัน ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้

จะไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้

            การติดเชื้อเอชไอวีจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ๆ คือ

  1. ระยะเฉียบพลัน (Acute HIV Infectious) จะเป็นระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี จะเกิดขึ้นระหว่าง 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ ซึ่งในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการคล้าย ๆ กับเป็นไข้หวัด เช่น มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ต่อมน้ำเหลืองโต มีผื่นขึ้นตามร่างกาย โดยจะเรียกอาการเหล่านี้ว่า Acute Retroviral Syndrome จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายได้มีการตอบสนองต่อการติดเชื้อ
  2. ระยะสงบทางคลินิก (Clinical Latency Stage) จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เชื้อไวรัสที่อยู่ภายในร่างกายโดยไม่มีการแสดงอาการใด ๆ เลย หรือหากมีอาการก็จะมีการแสดงอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งบางครั้งจะเรียกช่วงระยะเวลานี้ว่า ระยะของการติดเชื้อเรื้อรัง หรือเรียกอีกอย่างว่า ระยะไม่แสดงอาการใด ๆ โดยในระยะนี้เชื้อไวรัสจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในระดับต่ำ และจะใช้เวลานานถึง 10 ปี หรือสำหรับผู้ป่วยบางคนอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้น
  3. ระยะโรคเอดส์ (AIDS) เป็นระยะของการติดเชื้อเอชไอวีในขั้นสุดและได้พัฒนาเป็นโรคเอดส์

 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีควรเข้ารับการตรวจหาปริมาณของเม็ดเลือดขาว ในทุก ๆ 3-6 เดือน

และรับประทานยาต้านอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการรับประทานยาต้านเพื่อควบคุมไวรัส

เพื่อไม่ให้ให้พัฒนาไปถึงขั้นรุนแรงได้ แต่เชื้อไวรัสเอชไอวีก็จะยังอยู่ภายในร่างกาย และยังสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

หากไม่ได้มีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยอย่างรุนแรงและผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนแบบการติดเชื้อฉวยโอกาส

 

อย่างไรก็ตาม HIV รักษาหายไหม การติดเชื้อ เอชไอวี จะไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้

และเมื่อได้มี การพัฒนา เข้าสู่ระยะเอดส์ ระบบภูมิคุ้มกัน ภายใน ร่างกาย จะทำงาน บกพร่องอย่างหนัก

จนทำให้ ร่างกายเ กิดการติดเชื้อ และมี การเ จ็บป่วยได้ง่าย จนร่างกาย อ่อนแอ จนนำไปสู่ การเสียชีวิตลง

ผู้ป่วยที่ ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้พัฒนา ไปสู่ระยะเอดส์ ควรไปพบแพทย์ อยู่เสมอ ๆ เพื่อรับยาต้าน

และเพื่อป้องกัน การเกิด โรคแทรกซ้อน ต่าง ๆ

 

จากที่กล่าวมา หากผู้ที่คิดว่า ตนเองนั้น มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ ให้รีบทำการ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น

ด้วยชุดตรวจเอชไอวี ที่มี ความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรรฐาน มาทำการตรวจ เพื่อคัดกรอง เบื้องต้นก่อน

เพราะถ้า หากว่ารู้ผลตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้ เข้ารับการรักษา และรับยาต้านได้ทัน

ทั้งนี้ ก็ควรรับประทาน อาหาร ที่มีประโยชน์ และหมั่น ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ

 

 

ค้นหา ร้านขายยาจำหน่าย อินสติ ได้ที่นี่ Click

สั่งซื้อ จากผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย โดยตรง

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook