ติดต่อ-สอบถาม 082-478-9162

ใบผลตรวจเลือด ตรวจเอดส์

ใบผลตรวจเลือด

ใบผลตรวจเลือด ตรวจเอดส์ ดูอย่างไรว่าผลเป็นบวก หรือลบ และแต่ละหัวข้อ บ่งบอกถึงอะไร ทุกท่านที่เคยตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า แต่ละคำ และแต่ละค่าที่ปรากฏ ในใบตรวจ บ่งบอกถึงอะไรบ้าง เพราะคุณหมอมัก จะบอกเราแค่ว่า ผลเลือดเป็นบวก หรือลบ และนำใบผลตรวจเก็บใส่ซองให้เรากลับบ้านไป เมื่อเรามาเปิดอ่านก็จะรู้สึกสับสนว่า ตรงนี้ คืออะไร หมายความว่าอย่างไร ซึ่งปกติใบตรวจของแต่ละสถานพยาบาลก็จะมีการระบุที่แตกต่างกัน วันนี้เราจะอธิบายเฉพาะสิ่งที่มักพบบน ใบผลตรวจเลือด ที่พบเป็นส่วนใหญ่

หัวข้อที่มักจะพบบนใบผลตรวจเลือกเอชไอวี
– NAME/Test หมายถึง ชื่อของการตรวจเลือดนั้นว่าเป็นการตรวจเลือดหาสิ่งใด
– ITEM/Test หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ตลอด
– RESULT หมายถึง ผลการตรวจ
– UNIT หมายถึง หน่วยของผลการตรวจ
– NORMAL หมายถึง ผลตรวจอ้างอิง

ค่าที่มักพบในใบผลตรวจ ของแต่ละหัวข้อ
1. NAME/Test
– Anti-HIV หมายความว่าเราจะตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อเอชไอวี

2. ITEM/Test หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ตลอด
– Screening test หมายความว่า การตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรอง ซึ่งแต่ละ Screening Test ก็อาจจะมีอะไรต่อหลัง เช่น ECLIA, ICA เป็นต้น ซึ่งที่ต่อท้ายนี้เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจ อย่างเช่น ECLIA ย่อมาจาก Electrochemiluminescence Immunoassey หรือ 4th Generation

3. RESULT หมายถึง ผลการตรวจ
– WEAKLY REACTIVE = พบปฏิกิริยาอ่อนๆ หากผลระบุว่า WEAKLY REACTIVE จะต้องตรวจซ้ำอีกรอบ และหากรอบต่อมาไม่พบปฏิกิริยา ก็จะต้องตรวจซ้ำอีก ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์
– NON-REACTIVE = ไม่พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี
– NEGATIVE = ไม่พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี
– REACTIVE = พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี
– POSITIVE = พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี

4. UNIT หมายถึง หน่วยของผลการตรวจ
– ผลการตรวจเลือดแบบทั่วไปจะมีหน่วย เช่น การตรวจวัดน้ำตาล หน่วยได้แก่ mg/L เป็นต้น ในการตรวจเอชไอวีจะไม่มีหน่วย

5. NORMAL หมายถึง ผลตรวจอ้างอิง
– NON-REACTIVE = ไม่พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี
– NEGATIVE = ไม่พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี
– REACTIVE = พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี
– POSITIVE = พบปฏิกิริยา คือ ผลเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี
ผลตรวจอ้างอิงควรจะมีค่าที่ตรงกับผลตรวจ result

ในผลตรวจ Result กับ Normal อาจจะมีคำอื่นเพิ่มเติม เช่น Sensitivity (Sens.) หมายถึง การตรวจนี้มีความไวเท่านี้ และ Specificity (Spec) หมายถึง การตรวจนี้มีความจำเพาะเท่านี้

ใบผลตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี จะมีหัวข้อและคำ ส่วนใหญ่ประมาณเท่านี้ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ คน สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจเลือด แต่ไม่อยากไปตรวจ ที่โรงพยาบาลในทันที เพราะอาจจะพบ หรือไม่พบเชื้อก็ได้ ไม่อยากเสียเวลา และค่อนข้างจะเขินอาย ทางเลือกใหม่ คือ การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจแบบคัดกรอง ตรวจง่ายๆ รู้ผลภายในไม่กี่นาที

หากผลเป็นบวก แสดงว่า คุณมีความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะพบเชื้อ ควรเดินทาง ไปตรวจยืนยันผล ที่โรงพยาบาล หากผลเป็นลบ แสดงว่าคุณไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี

สุดท้ายนี้ หากไม่อยากมานั่งปวดหัว ปวดใจ หรือกังวลกับการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกันตนเอง ทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นเรื่องที่ดี และช่วยได้มากที่สุด และถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง รวมถึงระมัดระวังตน ก็จะยิ่งช่วยให้คุณปลอดภัยจากการติดเชื้อมากขึ้น

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook